RU BRANDING
kreativni tim profesionalaca

RU BRANDING – sertifikati

Politika kvaliteta

Kao firma koja teži uspostavljanju evropskih standarda poslovanja u reklamnoj industriji „RU BRANDING“ je postala nosioc međunarodno priznatog sertifikata ISO 9001:2015, kao još jedna potvrda posvećenosti zadovoljstvu klijenata.   

Kako je naš cilj izrada reklama visokog kvaliteta, sa ugradnjom najkvalitetnijih materijala i opreme, kao i do sada, trudićemo se da i u budućnosti korisnicima naših proizvoda i usluga obezbedimo pouzdan kvalitet. 

Sertifikovani smo

Sertifikacija sistema menadžmenta

Sertifikacija sistema menadžmenta je proces u okviru kojeg se obavljaju aktivnosti provere sistema menadžmenta određene organizacije. Ovu vrstu provere sprovodi organizacija za proveru, koja se naziva sertifikaciono telo i koja je nezavisna od klijenta ili korisnika. Zbog toga se ova vrsta provere naziva provera preko treće strane.

Imate li pitanja za nas?

Hajde da razgovaramo!